magt.infoblog.sk

Vojna, ktorú nevidíte

Publikované 02.05.2018 v 23:32 v kategórii BLOG, prečítané: 6x

Žijeme v dobe, kedy jedinou možnosťou, ako sa dostať ku informáciám, ku ktorým nemáme priamy osobný dosah, je získať ich z médií. Médiá sú však tak vyspelé a preplnené informáciami, že sa nám často môže zdať, že žijú ako samostatní jedinci so subjektívnym pohľadom a názormi, mnohokrát dokonca v úplne odlišnom svete. Ich poslaním by ale malo byť prinášanie objektívnych a pravdivých informácií, ktoré prinášajú svojim recipientom, a teda svojim… Celý článok ›


Môže chvost vrtieť psom?

Publikované 02.05.2018 v 00:00 v kategórii BLOG, prečítané: 2x

Bežnému občanovi slovenskej republiky sa ťažko vyjadruje k zložitým témam napríklad z politiky. Informácie ktoré sú nám k dispozícii sú často klamlivé a náš názor v konečnom dôsledku aj tak nikoho nezaujíma, pretože ľudia si všeobecne najradšej názor utvárajú sami a nemajú radi keď im niekto hovorí, čo si majú myslieť. Aj napriek tejto skutočnosti im to denno-denne hovoria médiá. Ti ktorí poznajú film vrtieť psom z časti vedia kam tým smerujem. Film… Celý článok ›


Mediálna manipulácia

Publikované 27.03.2018 v 22:25 v kategórii BLOG, prečítané: 21x

Slovo manipulácia je známe takmer každému. Keď sa však spomenie slovné spojenie mediálna manipulácia, mnoho ľudí zostane prekvapených a celkom nerozumie významu a súvislostiam. Ide však o fenomén dnešnej doby s ktorým sa denne stretávame a mal by ho poznať a najmä uvedomovať si každý recipient. Najmä v súčasnej situácii, ktorá už dlhšiu dobu trápi našu krajinu. To čo sa deje v médiách ako takých sú ale veci, ktoré bohužiaľ idú mimo nás, nikto sa nás… Celý článok ›